Sťahovanie kancelárii, firiem,obchodných a skladových priestorov, je individuálne podľa rozsahu sťahovania, požiadaviek zákazníka a objemu sťahovaných vecí. Pri tomto sťahovaní je nutná obhliadka, pri ktorej sa dohodne spôsob sťahovania a termín. Sťahovanie je možné vykonávať aj za plnej prevádzky a v nočných hodinách. Podľa objemu a náročnosti sa určí cena.

Pri sťahovaní kancelárií z väčším počtom pracovných miest, je každý administratívny pracovník riešený individuálne a to: označením menovkou jeho nábytku, príslušenstva (stôl, stolička, skriňa, kontajner, PC…), dokumentácie a osobných vecí v krabiciach a následným umiestnením podľa určenia na novom pracovisku.