Naši stáli zákazníci :
 • Glynwed  s.r.o. Slovakia
 • Ganywed  s.r.o. Slovakia
 • VUC Trnava
 • Mestský Úrad  Trnava
 • Okresný súd  Trnava
 • ZF Sachs a.s. Slovakia
 • x Olympic Slovakia s.r.o.
 • Smart s.r.o. Trnava
 • Samsung SDS GLobal Slovakia SCL
 • Krajský súd Trnava
 • Divadlo Jána Palárika Trnava
 • OlyBet Slovakia s.r.o.
Firmy a organizácie, ktoré sme sťahovali:
 • Vúje a.s. Trnava  (riadiace stredisko)
 • Vúje a.s. – Úrad Jadrového dozoru Trnava  (archív)
 •  Smarcall s.r.o  Senica  (kancelárie)
 • Stk Racing s.r.o. Galanta  (kancelárie)
 • Pietro Filipi Trnava  (obchod)
 • John Menwile a.s. Trnava  (laboratórium)
 • Falck Záchranný systém  a.s. Trnava  (kancelárie)
 • Arcibiskupský Úrad  Trnava  (kancelárie)
 • Základná umelecká škola Trnava  (kancelárie)
 • SOI Trnava  (kancelárie)
 • Lekáreň Dr. Max Trnava  (kancelárie)
 • T-com Trnava  (kancelárie)
 • T-com  Nitra  (kancelárie)
 • Merlinmedia s.r.o.  Trnava  (kancelárie)
 • GINALL & ROBINSON s.r.o. Trnava  (kancelárie)
 •  JointArt, s.r.o. Ružomberok  (kancelárie)
 • CK Hydrotour s.r.o. Trnava  (kancelárie) 
 • Zott Slovakia s.r.o. Bratislava  (kancelárie)
 • Reaktortest s.r.o. Trnava  (kancelárie)
 • Dyalizčné centrum – FN Trnava
 • Pohotovosť pre deti,dospelých a dorast n.o. – Trnava
 • Zdravotné stredisko – Oravská lesná
 • FM – Logistic s.r.o. Sereď (kancelárie)
 • a veľa malých firiem, stovky bytov a domov.