Sťahovanie bytov a domov je určite jedna z najčastejších činností, ktorú naša spoločnosť vykonáva. Je niekoľko možností ako na to :

Varianta č.1 : (podľa cenníka), v tomto prípade je nutná bezplatná obhliadka, aby sme vedeli určiť konečnú cenu za sťahovanie.

Varianta č.2 : (podľa cenníka), nejedná sa o sťahovanie celého bytu alebo rodinného domu sťahujeme iba ten nábytok, bielu techniku a iné veci, ktoré si zákazník určí, nie je nutná obhliadka.

Varianta č:3 : (podľa cenníka), zákazník sa sťahuje svojpomocne zo svojimi ľudmi, vodič pomáha pri nakládke a vykládke auta.

Postup pri sťahovaní :
  • Príchod našich pracovníkov na vopred dohodnutý termín a čas.
  • Upresnenie postupu pri sťahovaní so zákazníkom, podľa jeho potrieb.
  • Balenie nábytku do ochrannej fólie, prípadná demontáž nábytku alebo

balenie osobných vecí do krabíc (všetko robíme aj deň vopred.)

  • Nakladanie auta a prevoz nábytku,techniky a vecí na novú adresu.
  • Vykládka auta, rozbalenie nábytku a techniky ( jeho prípadná montáž),  rozmiestnenie podľa určenia zákazníka na novej adrese.