Pri akejkoľvek nehode pri sťahovaní (poškodenie nábytku a pod), sme poistení proti takej udalosti až do výšky 10000€.

Od začiatku existencie našej firmy sme poistnú udalosť ešte neriešili.