Na základe telefonického kontaktu so zákazníkom si určíme najbližší možný termín a vykonáme obhliadku sťahovaného objektu. Bezprostredne po obhliadke vám vypočítame približnú cenu sťahovania.