Roman Sawicki
0903 254 674
r.sawickistahovanie@azet.sk

Fakturačné údaje :

Gejzu Dusíka 59
917 08 , Trnava
IČO : 35 402 385
DIČO : 103 813 7276
IBAN – SK05 1100 0000 0026 1872 0666
Bankový účet : 2618720666   Kód banky : 1100

Sponzorská činnosť: Taekwondo Hvarang Trnava