Veľký dôraz kladieme na balenie sťahovaného nábytku a spotrebičov. Najčastejšie používaný baliaci materiál je streč fólia, prípadne bublinková fólia. Pri obaľovaní väčších sklenených predmetov (sklo, výplne dverí, TV, zrkadlá atď) sa nám osvedčili kartónové pásy a rohy. Veľkú pozornosť pri balení venujeme aj obrazom a starožitnému nábytku.