Pre fyzické osoby zabezpečujeme vypratávanie bytov, domov, pivníc a iných priestorov, likvidáciu a odvoz starého nábytku, spotrebičov a osobných vecí riešime odvozom do zberného dvora.

Pre firmy a organizácie okrem odvozu a likvidácie nábytku a iných vecí, zabezpečíme odvoz a likvidáciu elektroodpadu (PC, obrazovky, tlačiarne, kopírky a iné).