Naša spoločnosť je tím dobre zohratých a skúsených sťahovákov, ktorí vykonávajú svoju prácu zodpovedne a s profesionálnym prístupom. Od samotného vzniku našej spoločnosti (2010), kladieme veľký dôraz na kultivované vystupovanie, ústretovosť voči zákazníkom a kľudné riešenie problémov pri sťahovaní.

Naša ponuka
  • sťahovanie bytov a rodinných domov
  • sťahovanie kancelárií a firiem
  • sťahovanie klavírov a ťažkých bremien
  • autodoprava
  • preprava nábytku a tovaru
  • likvidácia nábytku, odvoz nábytku a odpadu na zberný dvor
  • bezplatná obhliadka a výpočet ceny
  • demontáž a montáž nábytku
  • balenie nábytku do ochrannej fólie
  • skladovanie nábytku